Fetiye Erbil

FetiyeErbilFetiye Erbil, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Birimi’nde öğretim görevlisidir. Aynı zamanda Öğrenme Bilimleri doktora programında tez aşamasında bir doktora öğrencisidir. Lisans derecesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünden almış, 2013 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Yüksek Lisans programını “Okul öncesi eğitimde çocukların katılım hakkı” konusunda yazdığı tezle tamamlamıştır.

İngilizce öğretim görevlisi Altınbaş Üniversitesi ve sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde çalışmıştır. Hem İngilizce hazırlık programlarında hem de lisans düzeyinde akademik İngilizce, akademik araştırma ve yazım, Yabancılar için Türkçe dersleri vermiş; idari görevlerde bulunmuştur. 2018-2019 akademik yılında Bilgi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde “Eğitim Bilimlerine Giriş”, “Eğitim Psikolojisi”, “Eğitim Felsefesi” ve “Eğitim Sosyolojisi” derslerini vermiştir.

Akademik çalışma ve ilgi alanları arasında; sosyal duygusal öğrenme, öğretmen öğrenmesi, erken çocukluk eğitiminde program geliştirme, çocuk hakları, çocuğun katılım hakkı, çocuklarla araştırma yöntemleri ve eğitim politikaları bulunmaktadır. Son yıllarda öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik sosyal duygusal öğrenme, olumlu okul/sınıf iklimi eğitimleri vermektedir. Lions Quest Yaşam Becerileri Programı öğretmen eğitimcisidir. İBB Yuvamız İstanbul okulöncesi eğitim birimlerinın erken çocukluk eğitimi programı yazarları arasındadır ve birimde görev yapacak öğretmenlerin eğitimlerinde yer almaktadır.


© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı