LQ Eğitim İçeriği

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı ile örtüşen ve IB (International Baccalaureate), PYP (Primary Years Programme) gibi programların kazanımlarını uygulamalarla destekleyen Lions Quest, ülkemizde yapılandırılmış ve araştırması yapılmış geniş kapsamlı ilk ve tek SDÖ (Sosyal Duygusal Öğrenme) programıdır.

Lions Quest eğitimleri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimiz ile velilere ve eğitim profesyonellerine yönelik hazırlanmaktadır. Okul öncesi 3 yaş ve üzeri çocuklarımıza oyunlarla ve  öykülerle, programın kahramanı olan ayıcık üzerinden öğretilen sosyal ve duygusal beceriler, 15-18 yaşlarında rol oyunları ve egzersizlerle devam etmektedir. Söz konusu programın ana konu başlıkları arasında, öfke kontrolü, etkin dinleme, empati, diyalogla çözüm, çatışma çözme ve sağlıklı iletişim yer almaktadır.

İnteraktif, eğlenceli, uygulamalı bir çalıştay şeklinde tasarlanan eğitim programımız, okul öncesi öğretmenlerimiz için 1 tam gün, diğer öğretmenlerimiz için ise için 2 tam gün sürmektedir. Programımız esnasında ve sonrasında farklı yaş aralıkları için rehber öğretmen kılavuzları dağıtılmakta ve altı ayda bir gerçekleşen takip toplantıları ile öğrenilenler pekiştirilmektedir. Eğitim programının sonucunda en önemlisi ise katılımcılarımız, deneyimlerini paylaşabildikleri uluslararası bir network’e dahil edilmiş olmaktadırlar.

Günümüz pandemi koşullarında eğitimlerimiz çevrimiçine taşınmıştır. Uzaklara ulaşmamızı sağlayan bu uygulama canlı eğitim içeriği ve yöntemleri ile sürdürülmektedir.

Programımızın sonunda katılımcı öğretmenlerimize uluslararası geçerliliği olan bireysel sertifika sunulurken, tüm öğretmenleri eğitim almış okullar da okul sertifikası almaya hak kazanırlar. Yalnızca sertifikalı öğretmenler tarafından uygulanabilen Lions Quest eğitimlerine bir okuldan en az iki öğretmenin ve bir yöneticinin katılması önerilirken, aynı okulun tüm öğretmenlerinin eğitim almış olması programın en etkili şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

 


© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı