LQ ve Sosyal Duygusal Öğrenme

Bir eğitim profesyoneli olarak öğrencilerinizin yaşam becerilerini artırmak için kendinizi en iyi şekilde geliştirdiğinize inanıyormusunuz?

Sınıfta olumlu ve güvenli bir iklim yaratarak öğrencilerinizin özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri için hangi modern yöntemleri tercih ediyorsunuz?

Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen ve Amerikalı psikolog Daniel Goleman’un kurduğu Casel tarafından dünyanın en iyi üç sosyal duygusal zeka programı arasında gösterilen Lions Quest, 3-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın çevrelerinde olumlu ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratarak, onların sosyal ve duygusal zeka gelişimlerine ve akademik başarılarına zemin hazırlamaktadır.

Lions Quest eğitimlerindeki ve rehber kitaplarındaki eğlenceli alıştırmalar sayesinde, öğrenenin kendisini güvende hissettiği, içinde bulunduğu topluluk tarafından kabul gördüğü, arkadaşlarıyla benzer-ortak noktalardan hareket ederek daha çok işbirliği yaptığı bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır.

Öğrencilerin eğlendikleri, akışta kaldıkları ve meraklarının tetiklendiği bu ortamda “Ben değerliyim”, “Diğerlerine katkı sağlıyorum”, “Kendimi ifade edebiliyorum”, “Diğerlerinden farklı becerilerimle bu topluluğa katkı sağlayabiliyorum”, “Söylediklerim yaptıklarım önemseniyor” gibi alt düşünceler oluşmaktadır. Bu alt düşünceler ise değerli hissetme, kabul görme, onaylanma, bireysel katkıların teşviki, dolayısıyla da kendini ifade etme ve özgüvenli hissetme gibi olumlu duyguların ve becerilerin hakim olduğu sınıf dinamiğinin yaratılmasına katkı sağlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre, Lions Quest programı, %100 oranında olumlu tutumu ve iyi iletişimi desteklerken; %90 oranında gruba ve kurallara uyumu artırmakta, %80 oranında ise akran baskısını azaltmaktadır. Ayrıca, Lions Quest programının akademik başarıyı %11 oranında artırdığı da tespit edilen araştırma sonuçları arasında dikkat çekmektedir.

Yenilikçi ve modern eğitim anlayışının en güncel uygulamalarını Türkiye’deki eğitim profesyonelleri ile buluşturan Lions Quest eğitimi, her branştan ve sınıftan öğretmenimizi, sınıf içi dinamiklerini değiştirmeye ve deneyimlerin paylaşılabildiği uluslararası bir network’e dahil olmaya davet etmektedir.

 Quest programına ilk oluştuğu günden itibaren koruyucu niteliği nedeniyle Lions Kulüpleri destek olmuştur. 2002 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) patent haklarını satın alarak toplumsal sorumluluk projesi olarak yaygınlaştırmaya başlamıştır. Bugün dünyanın 107 ülkesinde, 48 dilde lions kulüplerin desteği ile uygulanmaktadır. Türkiye de patent hakları Türk Lions Vakfı'nındır.

 

 

 

 

 

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME EĞİTİMİ

SDÖ Eğitimlerinin Okul Başarısındaki Önemi
Duygularımız, öğrenme yöntemlerimizi, eğilimlerimizi ve bildiklerimizi yönlendirir.
Aranan temel kişisel niteliklerin edinilebilmesi, gençlerde duygusal ve sosyal zekanın bilinçli olarak geliştirilmesine bağlıdır (CASEL 2003).


SDÖ'nün Öğrencilere Sağladığı Faydalar:
SDÖ becerileri gelişmiş öğrenciler;
• Okula ve öğretmenlerine karşı daha güçlü bir aidiyet duygusu hissederler.
• Öğrenmeye daha açık olurlar.
• Öğrenmeye daha motive olurlar.
• Problemli ve olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışlara eğilimli olurlar.
• Daha az kaygı, tedirginlik ve stres taşırlar.
• Sınavlarda daha başarılı olurlar ve daha iyi sonuçlar alırlar.

Kaynak: Zins, Weissberg, Wang, & Walberg (2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning (SEL): What Does the Research Say?


© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı