LIONS QUEST OKUL ÖNCESİ PROGRAMI

LIONS QUEST OKUL ÖNCESİ PROGRAMI

Çocukların beyin yapılarının en hızlı geliştiği ve becerilerin temelinin oluştuğu yaş diliminin 5 yaşa kadar olduğu kanıtlanmış durumdadır. Bu bağlamda sosyal ve duygusal beceriler de bu dönemde oluşmaktadır. Lions Quest programı çocukların 5 temel sosyal duygusal beceri alanını işlemektedir.

Çocuklarımızı okul öncesi dönemden başlayarak olumlu davranışlara yönlendirmek üzere eğitimcilerimize, okul çalışanları ile  annelere ve babalara destek olmak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Programımız öncelikle, çocuklarımızın kazanmalarını hedeflediğimiz yeni becerileri  kolaylıkla öğrenebilecekleri ve  özgürce deneyip, geliştirebilecekleri  duygusal açıdan güvenli bir sınıf ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Hedeflenen sınıf ortamının oluşturulmasından sonraki aşamada ise programımızda, grup çalışmaları, paylaşma, yardım etme ve yardım isteme, duygularını tanıma, duygularını ifade etme/vücut dili ile gösterme ve onları kontrol etme (özellikle öfke kontrolü), seçme ve karar verme, başkalarına saygı duyma ve takdir etme becerilerinin geliştirilmesi ile vücudumuzu tanıyarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturulması gibi konular yer almaktadır.

  • Düşünme Becerileri: Sorun çözme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, hedef koyma
  • Sosyal Beceriler: Başkalarıyla ilişkilerini geliştirebilme, kendine ve başkalarına saygı duyabilme, arkadaşları ve ailesi ile olumlu ilişkiler geliştirebilme, iyi bir dinleyici olmayı içerir şekilde etkili iletişim kurabilme, kendine güvenme ve sorumluluk alma

© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı