Değerlendirme Sonucu

Bu değerlendirmeyi yaptığınız için teşekkür ederiz.

Ayrıca aşağıdaki metni kabul ettiniz:

"Bu çalışmada verilen tüm yanıtların, ilgili rapor ve yayınların gizli kullanılmasını kabul ediyorum. Katılımın gönüllü olduğunu ve her an gerekçe göstermeden vazgeçebileceğimi anlıyorum. Çalışma yayınlarında bireysel yanıtlayıcının kimliğinin tespit edilmesinin mümkün olmadığını ve yanıtlarımı sadece araştırmacının görebileceğini de anlıyorum."


© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı