Lions Quest, çocuklara 21. yüzyılda bireysel başarı için gerekli nitelikler arasında yer alan ve Sosyal Duygusal Eğitim’i (Social Emotional Learning)’i oluşturan aşağıdaki özelliklerin kazandırılmasını hedeflemektedir:  

    ü  Özfarkındalık (Duyguları tanımlama, kendini doğru algılama, güçlü yönlerinin farkına varma, özgüven duygusunu edinme)

ü  Özyönetim (Dışarıdan etkilenme kontrolü, stres yönetimi, özdisiplin, motivasyon, hedef belirleme, organize olma becerileri)

ü  Sosyal Farkındalık (Toplumsal bakış açısı edinme, empati kurma, takdir etme yöntemleri geliştirme, başkalarına saygı gösterme)

ü  Kişiler Arası İletişim (Sosyal yükümlülük, ilişkileri oluşturma, takım çalışması, çatışma çözme, yardım etme ve yardım isteme)

ü  Sorumluluk Alarak Karar Verme Becerileri (Etik sorumluluk, durum analizi, problemi tanımlama, problemi çözme, değerlendirme)

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.