LIONS QUEST İLKOKUL PROGRAMI

Okul öncesi hedeflenen temel becerilerin özellikle ilkokul programında,  yaşlara uygun olarak verilmesi devam etmektedir. Bu becerilere ek olarak özgüven, başkaları ile işbirliği, grup olarak büyüme, takım ruhu, herkes ile birlikte çalışabilme, kötü alışkanlıklardan uzak kalabilme, olumsuz akran baskısına karşı durabilme becerileri ağırlık kazanır. Ayrıca söz konusu programımız içinde, çocuklarda ilerleyen yaşlarda bireysel sorumluluktan başlayıp sosyal sorumluluğa uzanan davranış modellerinin öğretilmesi önemli bir konu başlığı olarak dikkat çekmektedir. Bu bölümde eğlenceli oyunlarla  birbirini tanıma, grup olma ve birbirine güven duygusu yaratılmaktadır. Hedeflenen sınıf ortamının oluşturulmasından sonra ise, özfarkındalık, özyönetim, sorumluluk alarak karar verme, iletişim becerileri ve sosyal farkındalık üzerine öğrencilerin severek katıldıkları aktiviteler gerçekleştirilir.

Bahsi geçen alanlarda öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen yaşam becerileri üç ana grupta toplanmaktadır. Bunlar;

  • Düşünme Becerileri: Sorun çözme, eleştirel düşünme, sorumluluk alarak karar verme, hedef koyma,
  • Duygusal Beceriler: Kendini tanıma, duygularını kavrama, duygularını ifade etme, duygularını kontrol  etme, empati kurma, içgüdüleme,
  • Sosyal Beceriler: Çevre ile olumlu ilişkiler geliştirme, başkalarına saygı ve başkalarını takdir etme, etkili iletişim kurabilme, güven duymadır. 
© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı