YAŞAM BECERİLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Başlangıç

Bitiş

Yer

28.11.2020  10:00

29.11.2020  15:00

Zoom

Image
EĞİTİM AMACI

Uluslararası uzman eğitmenlerden Dünyanın 107 ülkesinde uygulanan Sosyal Duygusal Gelişim (SDG ) Programı olan Quest eğitimi.
Katılımcılar interaktif ve keyifli bir çalışma ile programı ve uygulamasını öğrenecekler, öğretmen rehber kitabı ve sertifika alacaklardır.

Çocukların beyin yapılarının en hızlı geliştiği ve becerilerin temelinin oluştuğu yaş diliminin 5 yaşa kadar olduğu kanıtlanmış durumdadır. Bu bağlamda sosyal ve duygusal beceriler de bu dönemde oluşmaktadır. Lions Quest programı çocukların 5 temel sosyal duygusal beceri alanını işlemektedir.

Çocuklarımızı okul öncesi dönemden başlayarak olumlu davranışlara yönlendirmek üzere eğitimcilerimize, okul çalışanları ile annelere ve babalara destek olmak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Programımız öncelikle, çocuklarımızın kazanmalarını hedeflediğimiz yeni becerileri kolaylıkla öğrenebilecekleri ve özgürce deneyip, geliştirebilecekleri duygusal açıdan güvenli bir sınıf ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Hedeflenen sınıf ortamının oluşturulmasından sonraki aşamada ise programımızda, grup çalışmaları, paylaşma, yardım etme ve yardım isteme, duygularını tanıma, duygularını ifade etme/vücut dili ile gösterme ve onları kontrol etme (özellikle öfke kontrolü), seçme ve karar verme, başkalarına saygı duyma ve takdir etme becerilerinin geliştirilmesi ile vücudumuzu tanıyarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturulması gibi konular yer almaktadır.

  • Düşünme Becerileri: Sorun çözme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, hedef koyma
  • Sosyal Beceriler: Başkalarıyla ilişkilerini geliştirebilme, kendine ve başkalarına saygı duyabilme, arkadaşları ve ailesi ile olumlu ilişkiler geliştirebilme, iyi bir dinleyici olmayı içerir şekilde etkili iletişim kurabilme, kendine güvenme ve sorumluluk alma
EĞİTİM İÇERİĞİ
EĞİTMENİMİZ
EĞİTİM TANITIM VİDEO
© 2021 Lions Kulüpleri Vakfı