125 eğitim 81 il ve 3300 Öğretmene Ulaştık

125 eğitim 81 il ve 3300 Öğretmene Ulaştık

Lions Quest çevrimiçi eğitimleri bugün itibarı dönem içinde ile 125 eğitim ve 81 ilimiz ve köylerinden 3300 öğretmene ulaşmış bulunuyor. Bu rakamlar geçtiğimiz 12 yılın toplam rakamlarına yaklaşmış durumda. Pandemi'nin olumuz koşullarını olumluya çeviren Lions Quest yeni normal eski nomal'e dönse bile çevrimiçi eğitimler ile ülkenin her köşesinden öğretmenlere ulaşmayı sürdürecek.  

1 Haziran'da gerçekleitirdiğimiz Lions Quest Zirvesine katılan uluslararası görevliler çok değerli geri bildirimler yaparak Türkiye çalışmalarına takdirlerini bildirdiler. 

Ülkenin önde gelen okullarından Irmak Okulları her kademede model okulumuz oluyor. Aileleri de içerecek olan  eğitim sürecinini Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri de izleyerek yeni bir ölçme değerlendirme yapacaklar. 

Fatih Lİons Kulübü altında kurulan Öğretmenler Dal Kulübü üyeleri programın daha geniş öğretmen ağlarına tanıtılması  ve çok popüler olan E Twinning konusu olması için yoğun bir çalışma içindeler. Ayrıca yine çevrimiçi olarak Sağlıklı Beslenme ( Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile ) , Hızlı Okuma, Satranç, İlk Yardım  gibi çeşitli eğitimler organize ederek öğretmenleri zenginleştiriyorlar. Dileğimiz her kulübün bir "öğretmenler dal kulübü " oluşturması.

Bir başka taze haber - 118 K Yönetim Çevremiz Kesim Başkanı Sabih Çoşkuncu öncülüğünde 118 K Yönetim Çevremizin sağladığı TEGV ile uzun soluklu bir işbirliğine başladık. TEGV yöneticileri lkokul ve ortaokul programlarımızı son derece beğendiler ve tüm ülke kapsamında olduğu gibi uygulamaya karar verdiler. Bir protokol yaparak Temmuz ayında gönüllülerini eğiten ana eğitmenlerini eğiterek başlıyoruz.  Okul dışında olacak bu eğitimlerin ve TEGV işbirliğinin onayını LCIF'den almış bulununuyoruz. 

Lions Quest bildiğiniz gibi 2008-9 döneminden bu yana 3 yılda bir Ulusal Konvansiyonda onaylanarak yenilenen tek MD ortak projemizdir. Lions Quest Türkiye ekibi olarak geçmiş ve özellikle bu dönem Konsey'imizin ve Genel Yönetmenlerimizin verdikleri desteğin önümüzdeki dönem de devam edeceğinden eminiz. Ülke eğitimine en büyük katkımız olan ve Lions'u Edirne'den Ardahan'a öğretmenlerimiz üzerinden toplumumuza yayan bu değerli programı her Lion'un bilerek , çevresine anlatarak gurur duymasını diliyoruz. 


© 2023 Lions Kulüpleri Vakfı