3-18 yaş arasındaki çocukların yetiştirilmesinden sorumlu bireylerin yararlanabileceği bu Lions Quest programında; çocukların “işbirliği”, “sorumluluk alma” ve “saygı duyma” gibi yaşam becerilerini nasıl geliştirebileceklerini oyun ve kurgulama yöntemleri ile anlatılmaktadır.

Öğretmen eğitimlerinde okulda olumlu iklim oluşturma, öğrencilerle doğru iletişim kurma, demokratik sınıf yönetimi, ilgiyi ve enerjiyi yüksek tutma, takım ruhu yaratma gibi çağdaş yönetim, yöntem ve stratejiler paylaşılmaktadır.

Branş ve sınıf öğretmenlerinin yanı sıra spor antrenörleri de Lions Quest’in bireysel eğitimlerinden faydalanabilirler. Spor antrenörlerine yönelik hazırlanan eğitimlerin genel içeriğini ise aşağıdaki mesajlar oluşturmaktadır:

ü  Takım ruhunun güçlenmesi; grup içinde güven ve olumlu iklimin oluşmasını, gerek grup üyelerinin kendi aralarında ve gerekse antrenörlerle etkin iletişim içinde olmalarını gerektirir.

ü  Antrenörlük sadece sporcuların fiziksel kondisyonlarını yüceltmek değildir. Antrenörlerin,  takım üyelerinin duygusal motivasyonlarını ve mutluluklarını da gözetmeleri gerekir.

ü  Antrenör, takım başarısının yanı sıra gençlerin temel karakter oluşumuna da katkıda bulunabilir.

Program sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bireysel bir sertifika sunulmaktadır. Takip toplantıları ile öğrenilenler pekiştirilmekte ve katılımcıların uluslararası network’e dahil edilmeleri sağlanmaktadır.  

EĞİTİM ALMAK İSTİYORUM (FORM)

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.