Lions Quest Dünyasında Neler Oluyor

Romanya Zirvesinin Ardından

LCIF in eğitim programı Lions Quest'in, 100üncü yılımızda 100 ülkeye ulaşması hedefleniyor. Halen 96 ülkede.
Avrupa'da Almanya,İngitere, Fransa,Hollanda,Avusturya,Finlandiya,Norveç,İsveç,Danimarka, İzlanda,Belçika, İtalya,Güney Kıbrıs , Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Estonya, Litvanya, Hırvatistan, Makedonya, Montenegro ,Ukrayna, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 24 ülkede Lions Quest uygulanıyor. Gürcistan, Lübnan, Ürdün ve Irak coğrafi bölgeleri olmasa da Avrupa Lions Quest'i içinde yer alıyorlar. Avrupa Lions Quest ailesi çok güzel bir uyum içinde paylaşarak ve çok etkin olarak çalışıyor; Lions Quest'in lokomotifi kabul ediliyor.

Program gerek LCIF, gerekçe Avrupa ülkeleri tarafından sürekli yenileniyor ve yeni alanlara açılıyor. Ülke Direktörleri, LCIF ve eğitmenler arasındaki net work , ve yılda bir yapılan zirve toplantılarında yenilikler paylaşılıyor ve ortak programlar haline geliyor. Ülke direktörleri, uzman eğitmenler ile LCIF yetkilileri ile akademisyenlerin katıldığı zirve toplantıları her Ocak ayında bir başka ülkede yapılıyor. 3 gün süren toplantı akademik sunumlar ve grup çalışmaları ile yoğun bir gündem izliyor. 2011 de İstanbul ağırladığımız Avrupa Lions Quest toplantısı geçen yıl Venedik'te, bu yıl ise Romanya'nın Timisoara kentinde yapıldı. Bu yılın yenilikler şunlardı :
- LCIF 'in yenilediği ABD versiyonları
- Almanya'nın " Yetişkin Olmak " adı altında demokrasi, insan hakları gibi yeni içerikli programı
- Finlandiya'nın internet güvenliği paketi
- İtalya spor hocaları, antrenörler için mükemmel bir paket
- UNODC ile işbirliği ( En genç Lions Quest ülkesi Sırbistan da program Birleşmiş Milletler Madde Bağımlılığı ve Şiddet birimi UNODC ile yürütülüyor.)
- Finlandiyanın ünlü eğitim üniversitesi tarafından LCIF fonu ile 5 ülkede yapılan uzun soluklu ölçme değerlendirme ön sonuçları ( bu yıl Türkiye'yi de ekliyoruz)
- ABD orijinli "Mens Up" network ü işbirliği ile Hindistan da pilot uygulamaya başlanan kadına karşı şiddet programı ;
Toplantının önemli bir gündemi mültecilerdi. Mülteci çocukların gideceği okullarda sorunlar olmaması, konukların yeni ülkelerine uyum sağlayıp, entegre olmaları, yerlilerin yenileri kabulü, topluma dahil olmalarını ( " inclusion"- ) sağlamak için okullarda Lions Quest eğitiminin çok yararlı olacağında hemfikir olundu ve bir çalışma grubu kuruldu. Benim başkanlığımda 3 uzman eğitmen ve 3 ülke direktöründen oluşan grup toplantı sonrası dijital ortamda çalışarak Şubat ayında toplanacak olan LCIF Danışma/Yönetim Kuruluna bir öneri paketi hazırladı.
Romanya toplantısının bir diğer önemli gelişmesi, önerim üzerine Lions Quest'in bir Barış Eğitimi olarak kabul edilip , bu bağlamdaki içeriğin güçlendirilmesiydi. Bu çalışma için de yine başkanlığımda bir grup oluşturuldu. Lionsun ikinci 100 yılında ana hizmet konusunun Barış çalışmaları olması önerimiz de tüm katılımcılarca desteklendi. Daha ötesi, Barış Posteri, Gençler arası değişim gibi süregelen ULKB programların Lions Quest şemsiyesi altında Barış çalışmaları olarak topluma sunulması tartışıldı. LCIF yetkilileri ; Leo'ların mutlaka programa dahil olması için ULKB Leo Kulüpler birimine öneri götüreceğini bildirdi.
8 yıldır LQ Türkiye Koordinatörü olan Nilgün Erdem Niord Avrupa Lions Quest Koordinatörlüğüne oy birliği ile seçildi. Bu görev, LCIF ile çok yakın çalışma sağlama yanı sıra, bizlere tüm Avrupa eğitim sistemleri kapısını açacak. Ülkemize yeni Programın arkasında sadece Lions değil, lider eğitim üniversiteleri, uzmanları ve eğitmenleri var. Bunun yanı sıra Lionistik ilişkiler açısından da ülkemize yeni bir pencere açılmış oluyor.

Sevgiyle,
Nilgün Erdem Niord, PDG
Lions Quest Ulusal Komisyon Başkanı


© 2021 Lions Kulüpleri Vakfı