Dünya’da Lions Quest ve Etkileri

istatistikLions ilk olarak Quest International ile 1984 yılında ortak çalışmalara başlamıştır.. 2002 yılında, Lions Kulüpleri Uluslar arası Vakfı (Lions Clubs International Foundation-LCIF) programı Dünya çapında daha yaygın ve etkili olarak uygulayabilmek için, Lions Quest ‘’Yaşam Becerileri’’ Programının bütün haklarını satın almış ve 60 ülkede 30 dilde eğitimler vermiştir.

O günden bu yana çok yol kat etmiş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan, Amerika’da ve bir çok Avrupa ülkesinde Milli Eğitim müfredatına alınmayı başarmıştır..

 

Tüm Dünya’da 500.000 eğitimciye verilen bu eğitimler, onlar vasıtası ile 12 milyon çocuk ve gence ulaşmıştır. İşte programın başarısını özetleyen istatistiki bilgiler:

Erkek öğrencilerin kız öğrencilere karşı negatif güç kullanımlarında %38 azalma.
• Hem cinsler arasında negatif güç kullanımlarında %35 azalma.
• Okul not ortalamalarında %14 artış.
• Okulu bırakmalarda azalma.
• Okulu dondurma vakalarında %72 azalma.
• Olumlu davranışlarda ve iletişim becerilerinde artış.
• Disiplin sorunlarında azalma.
• Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımında düşüş.

 

© 2021 Lions Kulüpleri Vakfı