Lions Quest  

 

 1970'li yıllarda Stanford Üniversitesi bünyesinde akademik bir program haline getirilen Lions Quest, Dünya Gençlik Vakfı tarafından dünyaya sunulan sosyal ve duygusal zeka becerileri geliştirme ve karakter oluşturma programıdır.

96 ülkede, 41 dilde 3-18 yaş arası çocuklar ve gençler için başarıyla uygulanan Lions Quest, sosyal ve duygusal zekanın kuramcısı Daniel Goleman'ın kurduğu CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) tarafından 2015 yılında dünyanın SEL (Social Emotional Learning - Sosyal Duygusal Eğitim) ile ilgili olan en başarılı üç programından biri seçilmiştir.

2002 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı'nın satın aldığı program, Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) eğitim gereklerine göre, uygulayan ülkelerin de katkıları ile, devamlı olarak güncellenmeye devam etmektedir.

Lions Quest'in okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik dört farklı kitabı, 2008 yılında Amerika ve Avrupa örnekleri temel alınarak akademik bir çalışma ile Türkiye'ye uyarlanmıştır. Söz konusu bu kitaplar, aile ve okul ortamlarında, çocuklarımızın yetiştirilmelerinden sorumlu olan bireylere ve kurumlara yönelik bir "rehber" ve "eğitim kaynağı" özelliğini taşımaktadır.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal adaptasyonu tamamlanmış, K12'nin tüm kademeleri için Türkçeleştirilmiş, denenmiş, ölçmeleri ve değerlendirilmeleri gerçekleştirilmiş olan Lions Quest programı, son yedi yılda toplam 12 ilimizde, 460'dan fazla özel ve devlet okulunda 3000'den fazla öğretmenimize, velimize ve yöneticimize ulaşmıştır.

 

Amacı 

Çocuk çevresinde olumlu ve güvenli bir iklim yaratarak sosyal

Okul yönetimi, aileler, çevredeki bireyleri bu amaç çevresinde birleştirmek.

Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini her yıl düzenli ve birbirini tamamlayan bir sistemle sağlamak.

 

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.