sosyal-duygusal becerileri geliştirme

30 yıllık geçmişi olan 105 ülkede uygulanan Quest programı Türk temelinde bir Sosyal Duygusal Öğrenme programı olsa da diğer programlardan daha öte bir içeriğe sahiptir.
Olumsuz etkilere karşı direnç kazandırmakta, özellikle uyuşturucu,sigara vb kötü alışkanlıklardan uzak durma akran baskısına karşı koyma becerileri kazandırmaktadır. Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu ve suç üzerine uzman kuruluşu UNODC ( United Nations Office for drugs and Crime ) 6 Balkan ülkeisnde 3000 i aşkın öğrenci üzerinde 3 yıldır programı uygulamış, pre-post testlerle etkisini ölçmüştür. UNODC raporu programın tek etkin çözüm olduğunu kanıtlamıştır.

Toplumsal Hizmet ve Gönüllülük Eğitimi – Sosyal ve duygusal becerilerin pratik alanı olarak okul öncesinden lise sona kadar olan programın her aşamasında içerilmektedir. Gençlerin toplumsal sorunlara ve çevrelerine duyarlı ve çözüm üretici yetişmelerini sağlayan bu içerik okullarımızda MEB in konuşlandırdığı toplumsal hizmet dersleri için öğretmenlere önemli bir rehber niteliğindedir.

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.