Helsinki Üniversitesinin Lions Quest Yaşam Becerileri Öğrenme programının 2 günlük öğretmen eğitimleri etkinliğini ölçme değerlendirme araştırması sonuçlandı. Türkiye nin de içinde olduğu 10 ülkede 2000 denek, 200 kontrol grup öğretmen üzerinde yapılan araştırmanı sonuçları eğitim seminerlerinin öğretmenlerin sosyal duygusal öğrenme konusunda algı ve yaklaşım değişimleri üzerinde çok büyük etki yaptığını kanıtladı.

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.