• Duygularını tanıma, anlama, isimlendirme, ifade etme ve kontrol etme becerisine sahip yetişkinler, daha sabırlıdırlar, daha kolay empati kurarlar, sağlıklı iletişimi desteklerler ve güvenli öğrenme ortamları yaratırlar. (Brackett, Katella, Kremenitzer, Alster, and Caruso, 2008).
• Öğretmenlerin duygusal becerileri , öğrencilerinin davranış biçimini, okula bağlılık derecelerini ve akademik performanslarını etkiler. (Baker, 1999; Hawkins, 1999; Schaps, Battistich, & Solomon, 1997; Sutton & Wheatley, 2003; Wentzel, 2002).
• Duygularını kontrol edebilen öğretmenlerin ders anlatırken ve sınıf içinde daha az öfkelendikleri ve daha olumlu davranışlar sergiledikleri gözlemlenmiştir. (Brackett, Mojsa, Palomera, Reyes, & Salovey, 2008).
• Güçlü SDE değerlerine ve becerilerine sahip Okul Yöneticileri, okul çalışanları arasında daha olumlu ve daha güvenli bir ortam yaratır ve bunu korurlar. (Patti and Tobin, 2006).

Rengin Damar

LQ Eğitmeni

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.