Avrupa'da 32 ülkede Lions Quest uygulanmakta. Bu ülkelerin LQ Direktörleri ve uzman eğitmenleri yılda bir kez Ocak ayında zirve toplantısı ile bilgi alışverişi, yenilikleri izleme, yeni işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu yıl Helsinki Üniversitesi'nin de ev sahipliğinde Finlandiya'da yapıldı. Ben, eğitimler koordinatörümüz PDG Şima Sunder ve eğitmenimiz Rengin Damar katıldık.
Eğitim dünyasının idolü Helisinki Üniversitesi Profesörleri üniversiteyi tanıtıp eğitimde yenilikleri anlattılar. Öğretmenlerin en yüksek ücreti aldığı, en az iki masterı olmayanın öğretmen olamadığı bir eğitim düzeni, öğrencilerin öne çıkarıldığı ; rengarenk öğrenci salonları, öğrencilerin duvarlara dilediklerini yazabilecekleri malzemeyle kaplanmış mekanlar çoğu katılanlar için bir ütopyaydı.
Fenomen tabanlı 21.yüzyıl becerileri ; dijital eğitim, fiziksel alanları değiştirme, sosyal iletişim açılımları ile anlattıkları eğitim yenilikleriydi. Tabi Lions Quest baş tacı ettikleri bir program.
Helsinki Üniversitesi , yapmakta olduğu 8 ülkede karşılaştırmalı , Lions Quest eğitimi alan ve almayan 1400 öğretmen üzerinde değerlendirme anketin ilk 4 ülke sonuçlarını sundu. Bu ankete Türkiye de katılıyor. Lions Quest ekibimizin yaptığı 200 öğretmen anketimiz kendilerine teslim edildi. ve ikinci grup içinde ölçüm sonuçları açıklanacak.
E eğitim deki yenilikleri de dinleme şansımz oldu. Claned denilen sistemi Finlandiya Lions Quest ekibi pilot uygulamaya başlıyor. Claned 'i Avrupa Lions Quest ekibi olarak da kullanmaya başladık.
Bu toplantının öne çıkan raporu Birleşmiş Milletler Bağımlılık ve Suç birimi UNODC 'nin 5 Balkan ülkesinde iki yıldır sürdürdüğü pilot LQ uygulaması sonuçlarıydı. Sırbistan, Makedonya, Montenegro, Arnavutluk, Bosna&Herzegovinya da Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliği ile 85 okulda, 332 öğretmen eğiterek , 3000 ergen öğrenci üzerinde bir ölçme, değerlendirme yaptılar. Bu okullarda aynı düzeyde iki sınıf belirlediler, bir sınıfa 6 ay içinde 40 saat LQ uyguladılar. Altı ay sonra bu sınıf ile eğitim almayan sınıf ölçümlerini yaptılar. Sonuçlar inanılmaz çıktı. UNODC şimdi bağımlılıkla mücadelenin en etkin çözümünün bu program olduğunu dünyaya yaymakta. ( İlgilenen Lionlara UNODC raporunu gönderebilirim )
Hyvinkaa'da devam eden toplantılarımızda eğitmenler kendi aralarında toplanarak yenilikleri paylaştılar. Yeni paketler Almanya ve İskandinav ülkelerinin hazırladığı ayırımcılığa/ ötekileştirmeye karşı bir paket ; spor antrenörlerine yönelik bir paket ve dil bilmeyen mülteci çocuklar için bir prrogramdı. Ülke yöneticileri daha çok koordinasyon, işbirliği ve konularına odaklaştık. Deneimli ülkelerin yeni başlayan ülkelere mentorluk ve koçluk yapması ; programın kalitesinin korunması ve sürekliliği için önlemler, kuralların uygulanmasının takibi, iletişimin iyileştirilmesi , profesyonel eğitmenler ve gönüllü lionlar arasıındaki işbirliğini güçlendirmek, LQ görevlilerinin iş tanımları gibi konular workshoplar ve grup çalışmaları ile ele alındı. Görev tanım olmayan Avrupa Koordinatörü için taslak hazırlandı. Bu görev benim olduğu için taslağı sizlerle paylaşmak istiyorum:
Avrupa Ülke Direktörlerinin seçimi ile LCIF tarafından atanır
Lions Quest Avrupa Genel Sekreteri olarak görev yapar.
Ülkelerde Lions Quest'in gelişmesi, henüz olmayan ülkelere yayılması için çalışır
Avrupa Lions Quest ülkeleri arasında koordinasyonu ve iç iletişimi sağlar
Avrupa Lions Quest bilgileri datalarını hazırlar, gerektiğinde yeniler
LCIF, ULKB ve Avrupa LQ görevlileri arasındaki iletişim ve bağlantıyı sağlar
Avrupa ülkelerinde ; gerektiğinde yeni coğrafi bölgelerde LCIF i temsil eder
Lions Quest'i Avrupa Birliği ve diğer kurumlarda temsil eder
Avrupa Lions Quest toplantılarını organize eder, gündemini hazırlar,
Başkanlığını yapar
Lions Quest ülke direktörleri genelde PDG. PID ve PCC . Dolayısı ile Lions Quest üzerinden her ülkede önemli bir ilişki bağımız var.
Avrupa ekibi dünya Lions Quest'inin beyni kabul ediliyor. Diğer Lions coğrafi bölgelerine oranla çok daha ileride, yaygın, yaratıcı ve güçlü. Bu nedenle LCIF Avrupa zirvesini çok önemsiyor ve burada çıkan kararları, yeni programları dünyaya taşıyor. Avrupa 'da 75 eğitmen var, öncülüğü 32 eğitmen, 4000 i aşkın seminer ve yeni programlar , mükemmel bir sistem ile Almanya çekiyor. Norveç ve Finlandiya da çok güçlü ülkeler. Polonya , Slovakya, Ukrayna, İspanya yeni başlayan ülkeler.
2008 yılından bu yana ülkemizde her yaş için uyarlanmış programları, yerel eğitmenleri ve deneyimi ile bu programı sürdürmekteyiz. Türk Lions Vakfı'mızın kurumsal kimliği altında Konseylerimizin desteği, 3 dönemdir 3 yıllık ulusal proje olarak Türk Lionlarının onaylaması, birçok Lion dostumuz bu süreçte görev aldı ve ülkemizin tüm koşullarına rağmen programı çok iyi bir noktaya getirdiler.
MEB 'in yeni müfredat taslağında alıntı kesitler ve kazanım isimleri görmemize rağmen, yapılanmış ve önemli ders limiti ayrılmış bir Sosyal Duygusal Öğrenim paketi yok. Üniversitelerimiz öğretmen eğitiminde bu çağdaş / olmazsa olmaz eğitimi veren müfredat yok. Süreç uzun ve zorlu, ancak ülkemize yapabileceğimiz en büyük katkı bu programı yaygınlaştırmak.
Tüm Lionların , özellikle velilerimizin ve eğitimcilerimizin bu konuda bilinçlenmesini, okullarına taşımasını , aktif olmasını ve MEB müfredatına tepki vermesini rica ediyoruz.

Saygı,sevgiyle,
Nilgün Erdem Niord, PDG Avrupa Lions Quest Koordinatörü

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.