Amerikan Araştırma Enstitüsü LQ Raporu Açıklandı

American Institution of Research - AIR uzmanları Yael Kidron, Mark Garibaldi ve Emily Anderson un Wood Country West Virginia da uygulanan okullarda 2012-2013 eğitim döneminde yürüttüğü orta ve lise Lions Quest programları ölçme değerlendirme sonuçları 6 Mayıs 2016 da açıklandı:
Lions Quest Orta ve Lise programlarını alan öğrencilerde almayanlara oranla, uygunsuz dil , okul kurallarına uymama, okuldan kaçma ve terk, saygısız davranışlar, kopya çekme, öfke,şiddet ve zorbalık gibi olumsuz davranışların azaldığı gözlemlenmiştir.
Lions Quest programı aynı zamanda öğretmenlerin sınıfta bir tolerans ve saygı atmosferi yaratmalarına, her öğrencinin kabul ve destek gördüğü bir ilişki kurmalarına yardımcı olmaktadır.
Onların değer ve becerileri kazandırmaları yanı sıra sınıfın tüm üyelerinin birbirine saygı adillik ve takdir ile davranmalarını sağlamalarına rehberlik yapmaktadır.
Bu kazanımların Lions Quest Programında dğer SDÖ programlarına oranla daha yüksek olduğu ölçülmüştür.

Öğretmen Akademisi Vakfı ile Türk Lions Vakfı İşbirliği

Öğretmen Akademisi Vakfı ile Türk Lions Vakfı işbirliğine başladı. LionsQuest ile tanışan Öğretmen Akademisi Vakfı deneyimli eğitimcileri, Oral Özeken'in eğitiminde Yaşam Becerileri Programına Katıldı. 28 Kişilik katılımcı grubu 118 T Merkezinde bir araya geldi. Nilgün Niord'unda eğitime destek verdiği program çok başarılı geçti. Öğretmen Akademisi Vakfı Eğitim Direktörü Arzu Atasoy " Yaşam Becerileri Eğitimlerini diğer eğitimlerimiz gibi yaygınlaştırmaya çalışacağız" dedi.

Diğer Makaleler...

  1. SOSYAL DUYGUSAL EĞİTİMİN EĞİTİMCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  2. LQ Nilgün Niord'un Sözcü Röportajı
  3. LQ Bursa Meliha Cemal Ortaokulu’nda
  4. LionsQuest Sarıyer'de

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.