Aile ilk duygusal derslerin verildiği okuldur. Duygusal zeka, ilerleyen yıllarda gelişmeye devam etse de, öğelerini oluşturmak için ilk fırsat, çocukluk yıllarında ortaya çıkmaktadır. Çocuklarımızın aile içinde yaşadıkları deneyimler ve bu deneyimler sonucunda edindikleri değerler, onların yetiştirilmelerinde büyük önem taşımaktadır.

Örnekler vermek gerekirse, kendilerini en rahat biçimde ifade edebildikleri alan olan oyun esnasında onlarla, doğru iletişimi kurabilirsiniz. Çocuk, arkadaşlarıyla nasıl konuşacağını, nasıl oynayacağını, problemi nasıl çözeceğini bu şekilde öğrenmektedir. Anne ve baba ona nasıl davranıyorsa o da arkadaşlarına o şekilde davranacaktır. Ev içinde şiddet öğrenen çocuklar sorunlarını şiddetle çözmek isteyecektir.  Anne isteklerini bağırarak iletiyorsa, o da arkadaşlarına bunu yapacaktır. 

İşte bu nedenle Lions Quest eğitimleri, öğrencilerimizin çevrelerinde olumlu ve güvenli bir iklim yaratarak sosyal ve duygusal gelişimlerine, akademik başarılarına zemin hazırlamayı amaçlayarak velilere yönelik olarak öfke kontrolü, etkin dinleme, empati, diyalogla çözüm, çatışma çözme ve sağlıklı iletişim gibi konularda da bilgiler aktarmaktadır.

Özellikle ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilmek ve başarıyla yönetebilmek için anne ve babaların dikkat etmesi gereken en önemli faktörlere dikkat çeken bu eğitim modülünde günlük çatışmalar ele alınmakta dengeli ve düzenli bir iletişimin ilk adımları atılmaya başlanmaktadır.

EĞİTİM ALMAK İSTİYORUM (FORM)

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.