Lisans eğitimini 2000 yılında SDÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden mezun olarak tamamlamıştır. 2000 - 2003 yılları arasında Federal Almanya Gençlik Bakanlığı bursu ile Saarbrücken Üniversitesi’nde Spor Bilimleri öğrenimini görmüştür. Almanya'da ve Türkiye'de çeşitli ulusal ve uluslararası okullarda öğretmenlik, bölüm başkanlığı, koordinatörlük ve idarecilik görevlerini sürdürmüştür. Lisansüstü eğitimini Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Okan Üniversitesi’nde tamamlayan Metin Yoleri, halen Irmak Okulları Ortaokul Lise Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2008 yılında Lions Quest Yaşam Becerileri Programı ile tanışmış ve programa uygulayıcı öğretmen olarak başlamıştır. 2011 yılında LQ Uluslararası Eğitmen ünvanı alarak, Türkiye'deki çeşitli özel ve devlet okullarının tüm kademelerine yönelik LQ öğretmen eğitimlerinde görev almıştır. 2015 yılında ise Lions Quest Senior Trainer ünvanı 

Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.