Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açılardan bir gelişmenin ve olgunlaşmanın yaşandığı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir.

 

Ergenlik döneminde değişim, kısa zamanda ve hızlı gerçekleşir. Bu hızlı değişim süreci ise beraberinde bazı problemleri ve uyum güçlüklerini getirebilir. Lions Quest programımız ile eğitimin bu dönemde de desteklenmesi, gençlerin sosyal ve duygusal gelişimlerine büyük ölçüde katkıda bulunur.

 

Lise düzeyindeki gençlerimizin değerlerini ve fikirlerini oluşturma aşamasındaki bu program; fiziksel, düşünsel, sosyal ve duygusal olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Lise  programı içeriğinde de toplumsal hizmet projeleri uygulaması yer almaktadır,  ancak  diğer programlardan farklı olarak,  bu programda çatışma ve problem çözme, mobbing ve hedef koyma  bölümleri  de bulunmaktadır. Ayrıca, günümüzdeki en önemli konulardan biri olan, bağımlılık yaratan maddeleri tanıma ve bunlara karşı koyma becerileri de, diğer programlardan farklı olarak, bu yaş grubunda daha kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.


Copyright 2014 Lions Klüpleri Vakfı. Powered by İletikom.